IB Դիպլոմային ծրագիր

Դիպլոմային ծրագրի մասին

Միջազգային Բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագիրը ավագ դպրոցի միջազգային կրթական ծրագիր է՝ նախատեսված 16-19 տարեկան սաների համար: Միջազգային բակալավրիատի առաքելությունն է կերտել  հետազոտող, բանիմաց և հոգատար երիտասարդներ, որոնք միջմշակութային փոխըմբռնման և  հարգալից վերաբերմունքի շնորհիվ օգնում են ստեղծելու ավելի լավ և խաղաղ աշխարհ: Ծրագրի նպատակն է դաստիարակել և կրթել աշխարհաքաղաքացի` համակողմանի զարգացած, ազգային ու համաշխարհային արժեքներ կրող և դրանցով առաջնորդվող վառ անհատականություններ` խթանելով սովորողների  անձնային, մասնագիտական և ակադեմիական զարգացումն ու առաջընթացը:  


Դասավանդման մոտեցումներն ու կիրառվող տեխնոլոգիաները միտված են զարգացնելու մրցունակ ուսանողներ` պատրաստ դիմակայելու ժամանակի մարտահրավերներին: Աշխարհի առաջատար համալսարաններ առաջնահերթությունը տալիս են Դիպլոմային ծրագրի շրջանավարտներին, ճանաչում և ընդունում են ծրագրի վկայականը` հնարավորություն տալով սովորողներին ընդունվել բուհ առանց լրացուցիչ ընդունելության քննությունների:

Ուսումնական ծրագիրը

ԴԾ-ի ուսումնական ծրագիրը առաջարկում է խորաքնին հետազոտությունների վրա հիմնված ծրագրեր և օժանդակ նյութեր, որոնք օգնում են զարգացնելու սովորողի նկարագրի բնութագրիչները և իրականացնելու ՄԲ առաքելությունը՝ դրանով իսկ ԴԾ-ի ուսանողին պատրաստելով 21-րդ դարի աշխարհաքաղաքացի՝ պատրաստ դիմակայելու մարտահրավերներին:

 • Դիպլոմային ծրագրի միջուկը

  Սաները պետք է լրացնեն Դիպլոմային ծրագրի հիմնական երեք մասերը:

  • Ծավալուն էսսե
   Ծավալուն էսսե
  • Ստեղծարարություն, գործողություն, ծառայություն
   Ստեղծարարություն, գործողություն, ծառայություն
  • Իմացության տեսություն
   Իմացության տեսություն
  Ծավալուն էսսե

  Ծավալուն էսսե (Extended Essay) գրելու համար ուսանողներն իրականացնում են անհատական հետազոտություններ՝ դասավանդվող առարկաներից մեկի կամ երկուսի շրջանակում` խորությամբ ուսումնասիրելով հստակ թեմա:


  Աշխատելով և ուսումնասիրելով ծավալուն էսսեի նյութը՝ սաները կենտրոնանում են համընդհանուր նշանակության որևէ թեմայի վրա, որը նրանք հետազոտում են նվազագույնը երկու ԴԾ առարկաների տեսանկյունից:

  Ստեղծարարություն, գործողություն, ծառայություն

  Ստեղծարարություն, գործողություն, ծառայություն (CAS) ծրագիրը նպատակ ունի օգնելու սաներին՝ իրենց ինքնությունը ձևավորելու, դրսևորվելու, զարգանալու գործում՝ Միջազգային բակալավրիատի առաքելության սկզբունքների և սովորողի նկարագրին համապատասխան։ CAS-ը ամբողջացնում է մարտահրավերներով լի ակադեմիական ծրագիրը, դարձնում է ավելի աբողջական՝ սաներին մղելով ակտիվ գործողությունների,  համագործակցության և ծառայության:

  Այն խթանում է ստեղծագործ մտածողությունը և ընդգծում` որպես հասարակության լիիրավ անդամ հանդես գալու կարևորությունը` ակադեմիական առարկաների ուսումնասիրությունը համատեղելով  տարատեսակ գործընթացներով:

  Իմացության տեսություն

  Իմացության տեսությունը (TOK) մշակում է ուսուցման համաձայնեցված մոտեցում, որը միավորում է ակադեմիական առարկաները: Քննադատական մտածողություն պահանջող այս դասընթացում ուսանողները հետազոտում են գիտելիքի բնույթը և դրա տարատեսակ դրսևորումներն այլ առարկաների մեջ:

 • Ուսումնական ծրագիրը

  Դիպլոմային ծրագրի սաները պետք է հինգ առարկայական խմբերից ընտրեն մեկական առարկա, որոնց ուսումնառությունը իրենց կհաղորդի խորքային գիտելիքներ և հասկացություններ «լեզու և գրականություն», «անհատ և հասարակություն», «գիտություն» և «մաթեմատիկա» առարկայախմբերի բնագավառներում։ 

  ԴԾ-ի առարկաները դասավանդվում են երկու մակարդակներով՝ հենքային և խորացված։ Յուրաքանչյուր ուսանող նվազագույնը երեք, առավելագույնը չորս առարկա պետք է խորացված ուսուցմամբ ուսումնասիրի, իսկ մնացած առարկաները՝ հենքային մակարդակներով: 

  ԴԾ-ի բոլոր ուսումնական առարկաները, անկախ նրանից՝ դրանք հենքային կամ խորացված մակարդակով են դասավանդվում, ծրագրի բաղկացուցիչ  մասն են կազմում:

  • Մայրենի լեզու և գրականություն
   Մայրենի լեզու և գրականություն
  • Օտար Լեզու
   Օտար Լեզու
  • Արվեստ
   Արվեստ
  • Մաթեմատիկա
   Մաթեմատիկա
  • Անհատ և հասարակություն
   Անհատ և հասարակություն
  • Գիտություն
   Գիտություն
  Մայրենի լեզու և գրականություն
  • գրականություն
  • անգլերեն
  • հայերեն
  • ռուսերեն
  Օտար Լեզու
  • անգլերեն
  • ռուսերեն,
  • իսպաներեն,
  • ֆրանսերեն
  Արվեստ
  • 2023-2024 ուս․ տարում արվեստի առարկայախումբ չենք առաջարկում։ Սաները կարող են ընտրել առարկաներ այլ խմբերից։
  Մաթեմատիկա
  • մաթեմատիկա (հենքային և խորացված),
  • վերլուծություն և մոտեցումներ (SL/HL)
  Անհատ և հասարակություն
  • աշխարհագրություն
  • պատմություն
  • տնտեսագիտություն
  • բիզնեսի կառավարում
  Գիտություն
  • կենսաբանություն
  • քիմիա
  • ֆիզիկա
  • համակարգչային գիտություն

Ընդունելություն

ՄԲԴԾ-ում ուսումն իրականացվում է անգլերենով: Միջազգային բակալավրիատի Դիպլոմային ծրագրի շրջանավարտները ՄԲԴԾ դիպլոմի հետ մեկտեղ կարող են ստանալ նաև ՀՀ պետական ատեստատ:


Դիպլոմային ծրագրի ընդունելությունն իրականացվում է 2 փուլով՝ ապրիլին և հունիսին: ՀՀ քաղաքացիները ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն ապրիլյան շրջափուլին:
Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ մաթեմատիկա և անգլերեն առարկաներից, ինչպես նաև մասնակցում են առարկայական հարցազրույցներին:

Ընդունելության հարցերով կարող եք կապվել

Ընդունելության համակարգող
Աննա Աղասյան
Դիմել
Ծանոթացեք մեր անձնակազմին

Ծանոթացեք մեր անձնակազմին

Մեր ուսուցիչները արհեստավարժ մանկավարժներ են և իրենց գործի գիտակները:

ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ