Առցանց դիմումներ

Լրացնել դիմում

Ճեմարանը հավաստում է, որ դիմորդի և/կամ դիմող ծնողի կողմից ներկայացված անձնական տվյալները ենթակա չեն փոխանցման երրորդ անձանց: Մրցույթի արդյունքներով Ճեմարան չընդունված դիմորդի և/կամ դիմող ծնողի մասին տեղեկատվությունը ենթակա է ոչնչացման արդյունքների հրապարակումից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում: / The Lyceum guarantees, that the data provided by the applicant and/or the applicant’s parent won’t be disclosed to the third parties. The information of the applicant and/or his/her parent who won’t be enrolled by the competition results, will be deleted within one month after the announcement of the results.
պարտադիր լրացնել